2
Redakcja 12.08.2015

Miliony na dotacje na innowacje

Miliony na dotacje na innowacje

fot: Pixabay.com/Domena publiczna

720 mln zł  z Funduszy Europejskich trafi w najbliższym czasie do małych i średnich  firm, które chcą tworzyć innowacje. Konkursy już zostały ogłoszone, a pierwsze nabory rozpoczną się pod koniec sierpnia.

Nabory dla firm odbędą się w dwóch programach – Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW). W programie Inteligentny Rozwój do rozdysponowania jest 640 mln zł. Właśnie taki jest budżet trzech, niedawno ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców.

Pierwszy konkurs to prowadzone przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju działanie 1.2, czyli sektorowe programy badawcze z zakresu medycyny. W ramach INNOMED (bo taka jest jego nazwa) dofinansowane zostaną badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. O wsparcie mogą starać się firmy i konsorcja firm, których projekty badawcze wpisują się w założenia agendy badawczej dla programu sektorowego oraz wnioskodawcy, którzy zobowiążą się do wdrożenia wyników badań.

Ocena wniosków będzie kilkustopniowa (m.in. jednym z etapów jest spotkanie z ekspertami, podczas którego wnioskodawca będzie musiał zaprezentować swój pomysł). Dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za wysoką opłacalność wdrożenia wyników projektu, duże zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz oryginalność i nowatorstwo przedsięwzięcia. W sumie do wzięcia jest 95 mln zł, a maksymalna kwota jednego projektu to 10 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października. Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.ncbr.gov.pl i www.poir.gov.pl.

Dwa kolejne konkursy ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwszy z nich to „bony na innowacje dla MŚP” (poddziałanie 2.3.2). Przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich firm, które chcą kupić usługi badawczo-rozwojowe w jednostkach naukowych.

Usługa musi polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, zaś wykonująca badania jednostka naukowa musi posiadać kategorię naukową A+, A lub B. Co więcej,  usługa powinna być dopasowana do specyfiki danej firmy, zaś projekt powinien wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (czyli jeden z 19 obszarów wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki ważnych dla polskiej gospodarki i nauki). Nabór potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.  Budżet konkursu to 46,1 mln zł.

Drugi konkurs PARPu to „badania na rynek” (poddziałanie 3.2.1). Adresowany jest do mikro, małych i średnich firm, które chciałyby wdrożyć na rynek wyniki prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadziły samodzielnie, albo które zostały zrealizowane na ich zlecenie. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, zaś pojedyncza dotacja może wynieść maksymalnie 20 mln zł. W tym konkursie nabór potrwa od dnia 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

Bliższe informacje o konkursach „bony na innowacje dla MŚP” oraz „badania na rynek” są dostępne na stronie www.poir.parp.gov.pl i www.poir.gov.pl.

Współpraca się opłaca

Z kolei w programie Polska Wschodnia, w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, firmy mogą otrzymać dofinansowanie (do 7 mln zł) na opracowanie innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotacja może pokryć m.in. koszty opracowania analizy rynku, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, kupno patentów, know-how, licencji, a także zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

O dotacje mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie).

Budżet konkursu wynosi 80 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 31 sierpnia do 30 października 2015 r. Bliższe informacje na stronach www.polskawschodnia.gov.pl oraz www.popw.parp.gov.pl.

2 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze2

Popularne Najnowsze

601511109 4 września 2015 13:44:14
0 0
Innowacja może powstać w głowie emeryta.
Ale jego toleruje tylko Urząd Patentowy RP.
Jedno państwo dwa prawa.
Pomysły emeryta może on zabrać sobie do grobu a nie przekazać społeczeństwu.

Pokaż cały komentarz
Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej