0
Joanna Ćwiek-Świdecka 12.08.2015

Ponad miliard złotych na innowacje. Zobacz, jak je dostać

Ponad miliard złotych na innowacje. Zobacz, jak je dostać

fot: (pixabay.com/Domena Publiczna)

Ponad miliard euro w ramach działania Badania na Rynek czeka na tych przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić na rynek innowacyjne produkty powstałe w wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Jak wyjaśniała podczas webinarium Iwona Wójtowicz z Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o pieniądze w ramach działania „Badania na rynek” (finansowanego przez program Inteligentny Rozwój) będą mogli starać się mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych albo przez samo przedsiębiorstwo albo wykonane na jego zlecenie.

– Dotacja nie będzie natomiast przysługiwała na te projekty, w których wyniki badań zostały nabyte – mówiła Wójtowicz.

Jak podkreślała ekspertka celem działania nie jest wspieranie prowadzenia prac badawczych na wczesnym etapie, ale pomoc w komercjalizacji wyników wcześnie przeprowadzonych prac. W efekcie na rynek trafi nowy, ulepszony produkt bądź usługa.

Każdy zgłoszony projekt oceniany będzie zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Wartość merytoryczna oceniania będzie punktowo. Maksymalnie będzie można otrzymać 17 punktów (gdy zostaną wyłonione Kluczowe Klastry) lub 13, gdy ich nie będzie. 

– Wszystkie projekty będą musiały być dobrze przygotowane. Będą musiały zawierać dokładne analizy zaplanowanych działań, ale też analizę ryzyka, realistyczne i odnoszącą się do aktualnej sytuacji w branży – mówiła Iwona Wójtowicz. Ważne jest, by projekt realizowany był na terenie Polski, a realizacja projektu nie może trwać dłużej niż trzy lata.

Szczególnie ważnym kryterium są tzw. wskaźniki. Ten element projektu będzie szczególnie monitorowany dlatego już na etapie przygotowywania projektu. Dlatego istotnym jest, aby były one mocno dostosowane do celów projektu. Maksymalną liczbę, bo aż pięć, będzie można zdobyć, gdy projekt będzie spełniał kryterium innowacyjności. Dodatkowe punkty będą też wtedy, gdy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Przedsiębiorca, który będzie starał się o dofinansowanie musi wykazać, że posiada zdolność do finansowania tego projektu oraz pokazać korzystny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Minimalna kwota dofinansowania to 20 mln zł. Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony 31 lipca, natomiast - 31 sierpnia ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do końca września. Na wyniki konkursu będzie trzeba jednak poczekać do stycznia przyszłego roku.

– Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski będą otrzymywać indywidualne ocenę swoich pomysłów – mówiła Iwona Wójtowicz.

0 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej