0
Maciej Kusznierewicz 13.08.2015

Rejestr Usług Rozwojowych, czyli szkolenia szyte na miarę

Rejestr Usług Rozwojowych, czyli szkolenia szyte na miarę

fot: Pixabay.com/Domena publiczna

Nowy system finansowania sposobów podnoszenia kwalifikacji ma sprawić, że ich oferta będzie lepiej dopasowana do potrzeb uczestników. Przedsiębiorcy przez specjalny portal będą wybierać potrzebne im kursy, szkolenia czy usługi doradcze świadczone przez zweryfikowanych dostawców.

Rejestr Usług Rozwojowych został pomyślany jako platforma łącząca klientów (przedsiębiorców, ich pracowników) z dostawcami wszelkich możliwych form podnoszenia kwalifikacji i nabywania umiejętności, np. firmami szkoleniowymi, coachami, trenerami biznesu, szkołami. Narzędzie umożliwia beneficjentom wybór i rezerwację oferty rozwojowej oraz jej późniejszą ocenę.

– Rejestr przypomina trochę portal aukcyjny, który łączy kupujących ze sprzedającymi, ale bez części zakupowej. Narzędzie nie służy bowiem do opłacania usług, składania wniosków czy aplikowania o unijne środki. To będzie się odbywać niezależnie, w zależności od przyjętych w danym województwie rozwiązań – wyjaśniał podczas webinarium  Wojciech Szajnar z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szybsza ścieżka dostępu

Prace nad RUR-em rozpoczęły się na początku 2013 r. Polegały m.in. na konsultacjach z firmami świadczącymi usługi rozwojowe oraz ich odbiorcami.

– Powstanie rejestru jest efektem doświadczeń i wniosków wyciągniętych z minionej perspektywy finansowej. W sposobie rozdzielania środków na szkolenia dla przedsiębiorców prócz pozytywów dostrzegliśmy też pewne negatywne aspekty – tłumaczył Szajnar.

W poprzednim modelu dotacja na szkolenia otrzymywały firmy organizujące takowe i to one miały znaleźć uczestników szkoleń. Sęk w tym, że nie do końca orientowały się w potrzebach przedsiębiorców. Teraz będzie odwrotnie. To przedsiębiorcy otrzymają dotacje i oni znajdą np. firmę szkoleniową, które przygotuje ofertę odpowiadającą na rzeczywiste wymagania zleceniodawcy.

– W ten sposób przejdziemy z systemu podażowego na popytowy – mówi Szajnar. – Jednocześnie odpowiedzialność za przydatność zajęć przejdzie na ich uczestników, czyli przedsiębiorców – dodaje.

Rejestr ma poprawić skuteczność wydawania środków publicznych poprzez lepsze dopasowanie oferty szkoleniowej. Skrócić ma się również czas realizacji potrzeb beneficjentów.

– Dotychczas między terminem aplikowania o środki a podpisaniem umowy i rozpoczęciem zajęć mijało często od sześciu do dziewięciu miesięcy. Teraz po otrzymaniu bonu, promesy czy innego dokumentu przedsiębiorca od ręki, a najdalej w ciągu tygodnia, zamówi w rejestrze interesującą go usługę rozwojową, np. kurs czy studia podyplomowe – wyjaśnia.

Wymagania dla oferentów

Jak to będzie działać w praktyce? Dostawca usługi, np. firma doradcza, oraz osoba nią zainteresowana zapisują się do rejestru.

W przypadku tych pierwszych nastąpi to tylko w razie spełnienia warunków podstawowych, w tym brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych i niekaralność decydentów za przestępstwa gospodarcze. Podmioty chcące świadczyć usługi objęte dofinansowaniem muszą też spełnić wymagania dotyczące wiarygodności (m.in. poziom przychodów, opinia klientów instytucjonalnych, doświadczenie kadry, posiadanie certyfikatów).

Weryfikacją wniosków zajmie się PARP. Minimalny próg pozwalający umieścić oferentowi usługi wpis w rejestrze to 45 pkt. Każdy dopuszczony do portalu dostawca będzie mieć swój profil (Kartę podmiotu), który umożliwi beneficjentom zapoznanie się z jego ofertą. Ta ostatnia będzie opisywana w Karcie usługi.

Przeglądanie zasobów odbywa się wedle różnych kryteriów, np. ceny, daty, miejsca świadczenia usługi, tematyki. Dzięki temu użytkownik łatwo porówna oferty i wybierze tę odpowiadającą jego potrzebom.

Obowiązkowa ocena jakości

Po zakończeniu szkolenia czy kursu uczestnik i jego pracodawca ocenią w RUR-ze jakość usługi przez pryzmat realizacji dwóch celów: biznesowego i edukacyjnego. Pierwszy dotyczy tego, jak usługa pomogła przedsiębiorcy rozwinąć prowadzony przez siebie biznes, poprawić sytuację firmy. Drugi odnosi się do nabytej wiedzy, umiejętności, kompetencji.

– Cele te są miernikami programu operacyjnego, które będziemy raportować do Komisji Europejskiej – mówi Szajnar.

Oprócz tego osoba korzystająca ze szkolenia oraz jej pracodawca ocenią, czy wykonanie usługi spełniło ich oczekiwania i czy by je polecili. Wykonawca będzie mógł odnieść się do noty dotyczącej stopnia wykonania zadania. Opiniowanie będzie obowiązkowe dla projektów finansowanych przez Unię.

Start rejestru zależy od wydania rozporządzenia, które jest opracowywane.– Planujemy uruchomienie portalu z początkiem września – deklaruje Szajnar.

0 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej