2
Joanna Ćwiek-Świdecka 05.08.2015

Finansiści spędzą lato na stażach

Finansiści spędzą lato na stażach

Są uczelnie, które dbają o to, by ich absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy zawodowej. Dlatego organizują ekstra staże, kursy i szkolenia dla tych, którzy chcą nauczyć się zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Takim jest „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość SGH”. To jeden z najlepszych programów zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji. Na liście rankingowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które nadzorowało konkurs, zajął drugie miejsce.

Szkoła Główna Handlowa na jego realizację otrzymała prawie 800 tys. zł.

– W SGH kładziemy nacisk na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Jednakże nawet najlepsze programy, wykłady i ćwiczenia nie zastąpią bezpośredniej możliwości doskonalenia zdobytych kompetencji w praktyce. Stąd pomysł, aby zorganizować staże i warsztaty – mówi dr Rafał Grabowski, pomysłodawca programu.

W dwóch częściach

Projekt realizowany jest dwutorowo. Pierwsza ścieżka to czterotygodniowe staże, które uczestniczący w programie studenci ostatniego roku studiów mogą odbyć u przedsiębiorców deklarujących chęć uczestnictwa w projekcie. To m.in. GO Sport Polska Sp. z o.o., Ricoh Polska Sp. z o.o., Delphi Poland S.A., Plus Bank S.A., SAP Polska Sp. z o.o., Credit Agricole Bank Polska S.A., Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. W sumie do projektu zgłosiło się 144 przedsiębiorców.

– Planujemy, że w tego typu stażach uczestniczyć będzie sto osób. Do tej pory z możliwości tej skorzystały 73 studiujące u nas osoby – mówi Grabowski.

Osoby te nie tylko wykazały zainteresowanie programem, ale również przekonały przedsiębiorców do umożliwienia im odbywania stażu. Warto bowiem podkreślić, że zamierzeniem projektu było pozostawienie studentom i przedsiębiorcom całkowitej swobody co do ostatecznej decyzji o odbywaniu stażu. Chodziło nam bowiem o to, aby nie ograniczać mechanizmów rynkowych, z którymi studenci i tak będą musieli spotkać się aplikując w przyszłości o pracę..

W ramach stażu każdy student musi przepracować 20 godzin tygodniowo. Staże są płatne – w budżecie przewidziano po 18 zł za każdą godzinę pracy.

Druga ścieżka to warsztaty z obsługi programów klasy ERP (czyli do zarządzania firmą) w części, w jakiej dotyczą one rachunkowości finansowej i zarządczej.

– Będą one prowadzone przy wykorzystaniu programów dedykowanych zarówno dla małych i średnich jak i dużych przedsiębiorstw – mówi Grabowski. W warsztatach weźmie udział stu studentów. Cały projekt zakończy się 30 września.

Nietypowe warsztaty dla przyszłych lekarzy

Każdemu według potrzeb

Zgodnie z zasadami tego programu, staże mają stanowić uzupełnienie programu nauczania. Nie ma tu ryzyka, że stażysta zostanie wykorzystany do przysłowiowego parzenia kawy. Powierzone mu zadania rzeczywiście poprawią jego zawodowe kompetencje z zakresu rachunkowości i finansów.

– Istotne przy tym było, aby stażyści sami wybierali miejsce odbywania stażu. Ponadto nad każdą z osób, która odbywa staż, opiekę sprawuje dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest tzw. opiekun naukowy będący pracownikiem Instytutu Rachunkowości SGH i specjalizujący się w zagadnieniach, którymi zajmuje się dana osoba w trakcie odbywania stażu. Na przykład, opiekunem naukowym studentów odbywających staż w Plus Banku była Pani dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczeńska, prof. SGH, której zainteresowania naukowe skupiają się, miedzy innymi, na rachunkowości instytucji finansowych, w tym banków. Drugim jest tzw. opiekun po stronie przedsiębiorcy, do którego zadań należy, między innymi, pomoc w organizacji pracy stażysty lub stażystki – tłumaczy Grabowski.

Czy udział w programie im się opłacał?

– Nie mamy na ten temat badań, ale studenci z którymi rozmawiałem po zakończeniu stażu twierdzą, że umożliwiły im one lepsze zrozumienie teoretycznych zagadnień, o których uczą się w czasie roku akademickiego – podsumowuje Grabowski.

Fundusze na stażystów

Program stażowym na SGH został sfinansowany z Funduszy Europejskich, z programu Kapitał Ludzki. Był to pilotaż przed Programem Rozwoju Kompetencji, który na dobre rozpoczął się w tym roku. Od 2015 r. uczelnie będą mogły otrzymać dofinansowanie (z programu Wiedza Edukacja Rozwój) na przygotowanie takich zajęć i programów nauczania, dzięki którym studenci zdobędą umiejętności i wiedzę przydatne na rynku pracy. Chodzi tu nie tylko o kompetencje zawodowe, ale przede wszystkim o umiejętności miękkie: umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z zajęć dofinansowanych z Funduszy Europejskich będą mogli skorzystać studenci wszystkich kierunków, zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Do 2020 roku na Program Rozwoju Kompetencji zostanie przeznaczony ponad 1 mld zł.

2 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze2

Popularne Najnowsze

Vianca 11 października 2016 14:10:45
0 0
Dude, right on there broreht.
Pokaż cały komentarz
Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej