8
Joanna Ćwiek-Świdecka 05.08.2015

"Liczą się umiejętności, a nie uczestnictwo w szkoleniach"

Rozmowa z Agnieszką Chłoń-Domińczak z Instytutu Badań Edukacyjnych, kierującą zespołem opracowującym rozwiązania dotyczące przygotowania Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Joanna Ćwiek-Świdecka: Czym jest Polska Rama Kwalifikacji i komu ma służyć?

Najprościej mówiąc jest to sposób porządkowania i oceny jakości kwalifikacji – różnego rodzaju dyplomów, świadectw i certyfikatów uzyskiwanych przez poszczególne osoby i porządkujących system ich przyznawania. Będzie ona służyła zarówno przedsiębiorcom, którzy łatwo będą mogli się przekonać, jakie rzeczywiste umiejętności stoją za poszczególnymi dyplomami i certyfikatami, którymi legitymują się pracownicy – ułatwi to zarówno rekrutację, jak i zarządzanie ludźmi i ich rozwojem w przedsiębiorstwach. Rama będzie także służyła osobom, którzy chcą się dalej uczyć: pracownikom czy osobom bezrobotnym, ogólnie tym, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Mając jasną informację jakie umiejętności można potwierdzić przez uzyskanie kwalifikacji, będzie im łatwiej pokierować dalszą edukacją.   

W jaki sposób zbudowana jest Polska Rama Kwalifikacji?

Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak jej europejski odpowiednik, składa się z ośmiu poziomów. Na każdym z nich opisane są dyplomy uzyskiwane na różnych stopniach edukacji. Dotyczy to zarówno edukacji formalnej – począwszy od świadectwa ukończenia szkoły podstawowej aż do doktoratu. Ale jest to też rozwiązanie adresowane do świadectw z obszaru edukacji pozaformalnej – tutaj na podstawie określonych dla nich efektów uczenia się (tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) będzie oznaczony poziom kwalifikacji – odpowiedzialni będą za to poszczególni ministrowie.

W Polskiej Ramie Kwalifikacji nie został opisany poziom 5. Dlaczego?

Poziom piąty jest opisany w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Natomiast nie ma na nim kwalifikacji pełnej, związanej z osiągniętym wykształceniem. Jest to poziom, na którym mogą znaleźć się np. krótkie kursy kształcenia wyższego czy rozmaite formy edukacji pomaturalnej, czy też różnego typu kwalifikacji z obszaru zawodowego.

Czy określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji jest ważne, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do pracy za granicę?

Tak, bo to oznacza, że można za pośrednictwem Europejskiej Ramy Kwalifikacji określić, jakiemu wykształceniu czy poziomowi kwalifikacji odpowiada jego dyplom w kraju, do którego wyjechał. Każdy kraj w Europie przygotował swoją ramę kwalifikacji.

Czy w Polskiej Ramie Kwalifikacji bierze się pod uwagę tylko wykształcenie formalne? 

Nie, Polska Rama obejmuje także obszar edukacji pozaformalnej. Czyli mamy zarówno dyplomy wydawane przez uprawnione do tego instytucje takie jak szkoły czy uczelnie wyższe, ale też przez inne instytucje – o tym kto wydaje dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji będzie decydował minister, włączając kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. W przypadku tych kwalifikacji zakładamy też, że ich uzyskanie nie wymaga ukończenia kursu czy szkolenia. Ważne, by osoba spełniła wymagania dotyczące posiadania określonej wiedzy i umiejętności, która zostanie sprawdzona na przykład przez egzamin i uzyskała dyplom.

Szkolenia finansowane z Funduszy Europejskich. Zbliżają się duże zmiany

Zupełnie nie liczy się natomiast to, w jaki sposób zdobyła wiedzę – czy poprzez praktykę zawodową, naukę w domu czy uczestnictwo w kursach czy szkoleniach. Odchodzimy od wydawania dyplomów tylko za uczestnictwo w szkoleniu, bo przecież najważniejsze są kwalifikacje. A te zostaną  potwierdzone podczas procesu weryfikacji.

Czy uzyskanie dodatkowych dyplomów potwierdzających np. umiejętności księgowe czy informatyczne spowoduje, że osoba je posiadająca będzie mogła być traktowana, jakby osiągnęła wyższy poziom w edukacji formalnej?     

Nie, nic nie zastąpi świadectwa maturalnego czy dyplomu ukończenia studiów. Certyfikat świadczący o umiejętnościach praktycznych będzie jedynie sygnałem dla pracodawcy, że rzeczywiście posiada pewną, ściśle określoną wiedzę zawodową.

Istnieje też coś takiego, jak sektorowe ramy kwalifikacji. Czym one są i jak się mają do Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Sektorowe ramy kwalifikacji to uszczegółowienie ogólnych zasad zapisanych w Polskiej Ramie  Kwalifikacji. Określane są przez praktyków – pracodawców, pracowników i instytucje edukacyjne -  z poszczególnych dziedzin takich, jak na przykład informatyka, sport czy usługi finansowe. W sektorowych ramach można określić to, jakie specyficzne wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych stawiane są przed kwalifikacjami w danej branży, na różnych poziomach.

Kiedy Zintegrowany System Kwalifikacji wejdzie w życie? Wiem, że dopóki go nie będzie nie zostaną uruchomione środki z Programu PO WER na kształcenie dorosłych. 

Założenia do ustawy rząd przyjął w marcu. Kolejny krok prac, czyli konsultacje projektu ustawy to już będzie praca podjęta po nadchodzących wyborach. Zgodnie z założeniami, rozwiązania te powinny wejść w życie w 2016 r.   

8 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze8

Popularne Najnowsze

Gość 6 sierpnia 2015 13:47:34
9 7
Niemcy wywołali 2 wojny światowe, wymordowali miliony ludzi, okradli Polskę i inne kraje. Zamienili Europę w gigantyczny obóz koncentracyjny. Takie są fakt
Pokaż cały komentarz
Barnypok 5 stycznia 2017 05:39:09
0 0
iLri48 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Pokaż cały komentarz
Gość 4 września 2015 20:02:03
0 0
kolejny sposob wyciagania kasy i certyfikacji co za debilizm
Pokaż cały komentarz
Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej