0
Marcin Gazda 10.08.2015

Opłacalne zarządzanie energią. Na to postawiło to miasto

Opłacalne zarządzanie energią. Na to postawiło to miasto

fot: (mat.prasowe)

Miliony złotych oszczędności dzięki umiejętnemu zarządzaniu energią. Do tego znacząca poprawa jakości środowiska i coraz większa świadomość ekologiczna mieszkańców. Marzenia? Niekoniecznie. Tak właśnie zmienia się Bielsko-Biała, a spora w tym zasługa Biura Zarządzania Energią podlegającego prezydentowi miasta.

W latach 90. władze samorządowe Bielska-Białej postawiły na zarządzanie energią. Pionierskie działania w skali kraju przyniosły pozytywne zmiany. Dziś miasto generuje ok. 6 mln zł rocznie oszczędności dzięki przyjętej strategii. - Każda kolejna inicjatywa powoduje przyrost tej kwoty. Przykładowo efekty z termomodernizacji osiągamy już w pierwszym roku i korzystamy z nich przez wiele kolejnych lat.

Przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną są bardzo dobrym biznesem dla miasta. Jednak w budżecie miejskim nie widać tych oszczędności w formie pieniądza na żywo, gdyż toną w ogromnym worku wydatków - mówi Piotr Sołtysek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała. Dopiero utworzony system kontroli faktur za energię umożliwia wykazanie oszczędności na podstawie zużycia. Dane te są też pomocne przy renegocjowaniu umów na dostawę mediów energetycznych.

Kolejka do wymiany kotłów

W styczniu 2010 r. gmina uchwaliła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”. Dokument obejmuje inicjatywy do 2020 r. - W tej perspektywie szacujemy oszczędności narastająco na poziomie 60 mln zł. Mamy 16 różnych grup działań, a podstawę ich wszystkich stanowi termomodernizacja  - informuje Piotr Sołtysek. Bielsko-Biała stawia m.in. na rozwój energii odnawialnej, likwidowanie źródeł węglowych wśród mieszkańców oraz programy modernizacyjne związane z dostawami ciepła dla miasta.

Przedsięwzięcia dotyczą obiektów miejskich, jak również pozamiejskich, w których Bielsko-Biała ma swój udział, np. poprzez udzielanie pomocy finansowej czy dotacji. Plan nakłada na gminę obowiązek zmniejszenia emisji CO₂ o co najmniej 20 proc. do 2020 r. Oznacza to redukcję średnio o 15 564 ton CO₂ rocznie. Całkowite koszty realizacji działań na rzecz zrównoważonej energii szacowane są na 304,5 mln zł.

Miasto realizuje też program wymiany starych, nieefektywnych, opalanych węglem źródeł ciepła w domach mieszkalnych na ekologiczne źródła ciepła. - Uruchomiliśmy go w 2004 r., a regularnie dotacje wsparte pomocą z WFOŚiGW przyznajemy od 2007 r. Do tej pory wymieniliśmy ponad 1,5 tys. kotłów węglowych. Zawsze mamy więcej chętnych, niż wynosi pula środków na dany rok - mówi Piotr Sołtysek. Na 2015 r. przewidzianych jest 100 kotłów do wymiany. Wnioski dotarły od ok. 300 osób. 

Trójstronne porozumienie

W latach 90. miejska sieć ciepłownicza miała 30 proc. strat energii do otoczenia. Dziś wynoszą one ok. 12 proc. Postawiono na rurociągi preizolowane, wyposażone w przewody sygnałowe, które m.in. umożliwiają łatwiejsze wyszukiwanie awarii. - Dzięki temu nastąpiło zmniejszenie zużycia emisji CO₂ o 70 tys. ton rocznie. To jest ogromny efekt ekologiczny, a jeszcze większy uzyskaliśmy dzięki budowie nowej elektrociepłowni w centrum - opisuje Piotr Sołtysek.

Ostatnia z wymienionych inwestycji nie byłaby możliwa bez trójstronnego porozumienia. Zostało ono zawarte pomiędzy miastem, lokalnym dystrybutorem ciepła sieciowego PK Therma oraz największym lokalnym producentem ciepła i energii elektrycznej PKE SA. Nowa elektrownia, uruchomiona w 2013 r., działa w tym samym miejscu co jej poprzedniczka. Stary zakład był zasilany wyłącznie węglem. Miał 4 kotły pochodzące z lat 60., które ulegały wielu awariom. - Teraz wszystko wygląda inaczej, a do bardzo nowoczesnych rozwiązań należy ogromny akumulator ciepła, na 20 tys. m³ wody. Ten zbiornik, znajdujący się przy ulicy Żywieckiej, ma 60 metrów wysokości. Jest trzecim tego typu urządzeniem powstałym w Polsce przy elektrociepłowni - mówi Piotr Sołtysek. Zbiornik akumulacyjny zwiększa sprawność całego systemu energetycznego miasta. Przejmuje pewne wahania konsumpcji, umożliwiając dostawę ciepła np. w czasie awarii czy w okresach rozruchowych.

Sprawność nowej elektrowni jest o 25 procent wyższa w porównaniu do poprzedniego zakładu. O 25 proc. spadła emisja CO₂ powstającego przy skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Emisja innych szkodliwych substancji zmniejszyła się nawet kilkunastokrotnie.

Oszczędzanie za dotacje

Miejscowości, które wzorem Bielska-Białej, chciałyby przeprowadzić inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, będą mogły sięgać po środki z Funduszy Europejskich. Na co będą pieniądze? Na przykład zarządzający budynkami mieszkalnymi czy budynkami użyteczności publicznej mogą starać się o dotacje na kompleksową głęboką termomodernizację energetyczną budynków. Środki będzie można wydać m.in. na termoizolację, wymianę okien lub drzwi oraz wymianę lub modernizację źródeł ciepła (chłodu) i instalacji. Elementem takiego projektu może być także oze.

Pieniądze (ok. 1 mld euro) znajdą się też na inwestycje w instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł energii (np. wiatru, słońca czy biomasy) i przyłączenia tychże instalacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Środki na ten cel są zapisane w programach regionalnych i programie  Infrastruktura i Środowisko.

0 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej