5
Hubert Lewkowicz 30.07.2015

Strategie dla firm, czyli jak z głową rozwijać biznes

Strategie dla firm, czyli jak z głową rozwijać biznes

fot: (pixabay.com/Domena Publiczna)

Są unijne pieniądze na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają planów rozwojowych i strategii, a chciałyby takie posiadać.

Ze statystyk wynika, iż aż jedna trzecia firm nie ma planów rozwojowych i strategii, a koncentruje się tylko na działaniu bieżącym i planowaniu doraźnym. Właśnie do takich przedsiębiorstw adresowane jest działanie 2.2 programu Wiedza Edukacja Rozwój  (POWER) o nazwie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”

Pierwszym celem działania jest pomoc w identyfikacji potrzeb rozwojowych sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma się to odbywać przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych takich jak organizacje związkowe i pracodawców.

Jak informuje Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wsparcie będzie udzielane zarówno w odniesieniu do pojedynczych przedsiębiorstw sektora MMŚP, jak również na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach łańcucha dostaw.

Innym obszarem Działania 2.2 PO POWER jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora MMŚP. Ma to dotyczyć funkcjonowania na rynku zamówień publicznych oraz realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak twierdzi Miłosz Marczuk, badania wskazują na  brak kompetencji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tych obszarach, a to przekłada się na mniejszą liczbę kontraktów zawieranych przez te firmy w porównaniu do dużych przedsiębiorstw.

Podróżowanie jest łatwiejsze. Jak we Wrocławiu usprawniono komunikację?

Jakie projekty?

W ramach Działania 2.2 realizowane będą trzy rodzaje projektów. Pierwszy (realizowany przez partnerów społecznych) to działania zmierzające do opracowania analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorców sektora mikro małych i średnich firm. Przeprowadzona analiza ma również uwzględniać pracowników, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Drugi rodzaj projektów to działania szkoleniowe i doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP. Zakres tych usług będzie dotyczyć funkcjonowania na rynku zamówień publicznych  i  wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych.

Trzeci rodzaj to działania szkoleniowe i doradcze dotyczące  zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz  przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także procesu negocjacji. PARP zakłada, że wsparciem z zakresu analizy i diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy i jego pracowników zostanie objętych ponad 10 tys. firm. Pierwszy konkurs ma być ogłoszony w ostatni kwartale 2015 roku.

5 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze5

Popularne Najnowsze

Frenchie 11 października 2016 13:55:10
0 0
That's way more clever than I was exctneipg. Thanks!
Pokaż cały komentarz
JimmiXS 11 sierpnia 2016 06:34:50
0 0
u2Zsws http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Pokaż cały komentarz
Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej