3
Maciej Kusznierewicz 11.08.2015

Na co zużywamy energię?

Na co zużywamy energię?

fot: Pixabay.com/Domena publiczna

Kolejny telewizor, zmywarka i komputer. Do tego nieocieplone ściany, nieszczelne okna i stare instalacje – przez takie rzeczy nasze mieszkania pochłaniają aż jedną trzecią energii wyprodukowanej w kraju.

Polska coraz lepiej radzi sobie z redukcją zużycia energii – wynika z najnowszego raportu GUS o efektywności energetycznej. W okresie 2003-13 energochłonność mierzona jako stosunek całkowitego zużycia energii do PKB malało o 2-3 proc. rocznie w zależności od przyjętych kryteriów. Ale nie we wszystkich sektorach widać oszczędności.

Energochłonne domy

Okazuje się, że najbardziej energochłonne są gospodarstwa domowe. To one zużywają jedną trzecią wytwarzanej w kraju energii. Co więcej, nieco się zwiększył w ostatnich latach.  Dlaczego? Z jednej strony wpłynęły na to dwa czynniki: wzrost liczby mieszkań i wzrost powierzchni przeciętnego lokalu mieszkalnego. Z drugiej zmieniły się zachowania ludzi. W naszych domach mamy coraz więcej sprzętu elektronicznego.

Telewizory, komputery, zmywarki, konsole do gier, kina domowe i inne urządzenia pochłaniają coraz więcej prądu. Wystarczy spojrzeć na strukturę zużycia energii w gospodarstwach domowych w ostatnich 20 latach. O ile wydatkowanie energii na oświetlenie czy ogrzanie wody pozostaje na podobnym poziomie, zaś na ogrzewanie pomieszczeń spada, o tyle zużycie energii przez urządzenia elektryczne rośnie. W 1993 3,3 proc. energii w mieszkaniach  pochłaniał sprzęt elektryczny. W 2012 było to już 6,6 proc. 

Jak podają autorzy raportu wzrost zużycia energii przez gospodarstwa domowe byłby większy, ale poprawiła się efektywność energetyczna nieruchomości (wydajniejsze urządzenia elektryczne i grzewcze, wyższe standardy w budownictwie, termomodernizacja). Swoje zrobiła też łagodniejsza aura.

Więcej w transporcie, mniej w przemyśle

Na drugie miejsce na liście największych konsumentów energii awansował transport. Jego  udział w zużyciu energii zwiększył się w latach 2003 - 2013 z 19 do 25 proc. „Wzrost znaczenia transportu związany jest zarówno z rosnącą rolą przewozów towarowych, jak również przewozów osobowych dokonywanych samochodami prywatnymi” – czytamy w raporcie GUS. Przy czym aż 94 proc. energii konsumowanej przez ten sektor zużywane jest w transporcie samochodowym. Kolej odpowiada za ok. 2 proc. zużycia, zaś lotnictwo za ok. 3 proc. 

Okazuje się, że coraz mniej energii zużywa przemysł. „Zużycie energii w przemyśle nieznacznie obniżyło się pomiędzy 2003 a 2013 rokiem. Znacząco wzrosła natomiast aktywność przemysłu, której wpływ na wielkość zużycia został zrekompensowany przez szybko poprawiającą się efektywność energetyczną” – piszą autorzy raportu.

Zmniejszamy dystans do Europy

Jak Polska wypada na tle innych państw UE? W 2012 r. energochłonność była u nas wyższa o 15 proc. od średniej europejskiej. Nastąpiła tu jednak spora poprawa, ponieważ 12 lat wcześniej odstawaliśmy o 42 proc. Oznacza to, że w okresie 2000-2012 dwukrotnie szybciej zwiększaliśmy tempo efektywności energetycznej. Na tle Europy jeszcze lepiej wygląda nasz przemysł. Od 2006 r. jego energochłonność jest mniejsza niż średnia unijna.

Wszystkie kraje Unii muszą zredukować zużycie energii o 1/5 do 2020 r. w stosunku do roku 2005. Przy założeniu wzrostu gospodarczego oznacza to, że o tyle samo musi się zwiększyć efektywność energetyczna. Polska systematycznie zbliża się do wyznaczonego punktu. W zmniejszaniu dystansu mogą pomóc Fundusze Europejskie. W latach 2014-2020 część funduszy zostanie przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej oraz na inwestycje w odnawialne źródła energii. Pieniądze będą dostępne w programie Infrastruktura i Środowisko oraz w programach regionalnych.

3 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze3

Popularne Najnowsze

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

Nowe pieniądze z UE dla przedsiębiorców. Sprawdź, jak je otrzymać

W nowej finansowej perspektywie unijnej więcej pieniędzy będzie przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców w postaci instrumentów zwrotnych. Czyli nieco odmiennie niż poprzednio. Różnice tłumaczy
Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Unijne środki czekają na przedsiębiorców. Wnioskuj nawet na drugim końcu Polski

Webinarium testowe widok

Webinarium testowe widok

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Unijne pieniądze dla firm. Bez zbędnych formalności!

Już za kilka miesięcy zostaną rozpisane pierwsze konkursy na pieniądze dla przedsiębiorców, w ramach kolejnej transzy funduszy unijnych, zaplanowanych na lata 2014-2020. Tym razem pieniądze mają się

pokaż więcej